Cơ sở vật chất

 

STT LOẠI THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG MÃ HIỆU
1  Máy hàn 4 đầu hiệu OKNA -TNM  05  HJ02-3500,4.4A
2  Máy cắt 2 đầu (ray tròn, đẩy ngang) hiệu OKNA - TNM  10  SJ02- 3500
3  Máy phay đố tự động hiệu OKNA -TNM  05  DX2000
4  Máy cắt nẹp kính hiệu OKNA -TNM  05  SYJ03-1800
5 Máy nén khí 5HP  05  Juwei
6 Phần mềm sản xuất của nhựa  05  
7 Búa cao su  10  
8 Ép gioăng  10  
9 Bộ làm sạch cầm tay  10