Khánh thành tòa nhà hành chính Đà Nẵng

KDL Bà Nà Hills đã đưa vào khai thác hệ thống máng trượt từ phục vụ du khách đam mê khám phá cảm giác mạnh. Máng trượt là thiết bị trò chơi tạo ra cảm giác mạnh gồm 2 tuyến trượt: Tuyến số 1 độ dài đường trượt xuống 539 m, độ dài đường kéo lên 186m và tuyến số 2 độ dài đường trượt xuống 515m, độ dài đường kéo lên 179m. 2 tuyến đều có độ cao chênh lệch so với mặt đất là 47m, hệ thống vận hành tối đa là 47 xe trượt. Công trình máng trượt do Cty Josef Wiegand GmbH & Co KG Freizeiteinrichtungen (Đức) thực hiện. Tổng vốn đầu tư 80 tỷ đồng.

12